งานเลี้ยงเกษียณ

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ พล.อ.ท.อุทิศ ภาคภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ 
ประธานอนุกรรมการ แผนกมินตัน ทอ. วันศุกร์ที่ 23 ก.ย.59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Posted by badadmin