ผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน

ผู้จัดการทีม/ ผช.ผู้จัดการทีม

  • พล.อ.ท.อุทิศ      ภาคภูมิ       สังกัด    บก.ทอ.         เป็น     ผู้จัดการทีม
  • พล.อ.ต.พีระพล   แก้วมณีโชติ      สังกัด    พธ.ทอ.         เป็น     ผช.ผู้จัดการทีม

ผู้ฝึกสอน

น.ต.ฉัตรชัย       บุญมี      สังกัด        พอ.            เป็น     ผู้ฝึกสอน

ร.อ.ธนากร       สิงห์แก้ว     สังกัด       ชอ.             เป็น     ผช.ผู้ฝึกสอน

พ.อ.อ.กิตติ        คลังกลาง      สังกัด       คปอ.          เป็น     ผช.ผู้ฝึกสอน

พ.อ.อ.สุรินทร์    ม่วงแก้ว         สังกัด      กบ.ทอ.       เป็น     ผช.ผู้ฝึกสอน

พ.อ.อ.ศุภฤกษ์    จันทรพิศาล    สังกัด      คปอ.           เป็น      ผช.ผู้ฝึกสอน

จ.อ.ธิติพงษ์      ลาโพธิ์       สังกัด     สน.ผบ.ดม              เป็น      ผช.ผู้ฝึกสอน

จ.อ.สมศักดิ์  มุสิกเกษม   สังกัด  อย.           เป็น ผช.ผู้ฝึกสอน

ใส่ความเห็น