พล.อ.อ.วัธน มณีนัย รอง ผบ.ทอ./ประธานกรรมการกีฬา ทอ. เป็นประธานปิดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย

พล.อ.อ.วัธน มณีนัย  รอง ผบ.ทอ./ประธานกรรมการกีฬา ทอ.  เป็นประธานปิดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย โดยกองทัพอากาศประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแบดมินตัน ฯ และท่านเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการ ทอ.ที่สอบผ่านเป็นกรรมการผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย

2

3

4

5

6

7

8

10

Posted by badadmin