พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๙

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี ๒๕๕๙  ระหว่าวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ เขต ๓ ท่าดินแดง

01

04

02

06

07

05

03

 

Posted by badadmin