พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ ๔๕ ประจำปี ๒๕๕๙
ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ เขต ๓ ท่าดินแดง โดยมี
พลอากาศโท อุทิศ  ภาคภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ/ประธานอนุกรรมการแแผนกแบดมินตัน
กองทัพอากาศ เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมีผู้ให้เกียรติมาร่วมงาน
ในพิธีปิดการแข่งขันและร่วมมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา

พลอากาศเอก วิจิตร์ จิตต์ภักดี ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ
พลอากาศตรี วสันต์ อยู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในทหารอากาศ
คุณธงชัย ว่องไวพาณิชย์
คุณผุสดี แก้วทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ศิลา แม็กซิไมซ์ จำกัด
นาวาอากาศเอก พิชัย สมพงษ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน
นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ นิลจุลกะ ผู้อำนวยการกองการกีฬา กรมสวัสดิการทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก ศุภกร อภิชัยเจริญ รองประธานจัดการแข่งขัน


4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted by badadmin