พลอากาศโท อุทิศ ภาคภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ ประธานอนุกรรมการแผนกแบดมินตัน ทอ.และ
นาวาอากาศเอก พิชัย สมพงษ์ ประธานจัดการแข่งขัน รวมทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาแบดมินตันนักเรียน
ชิงถ้วย ผบ.ทอ.ประจำปี 2559 นักกีฬาแบดมินตัน ทอ.มาร่วมแสดงความขอบคุณแด่ ท่านอธิบดีกรมธนารักษ์
ที่ช่วยประสานการขอรับการสนับสนุน ฯ การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2559
IMG_0778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0787

Posted by badadmin